Sklad vrtca


Namen sklada je pridobivanje dodatnih finančnih sredstev za dejavnosti vrtca, ki se ne financirajo iz javnih sredstev. Sredstva so namenjena za nakup nadstandardne opreme in zviševanje standarda vzgojno izobraževalnega procesa.

 

Račun za zbiranje sredstev za nakup nadstandardne opreme in zviševanje standarda vzgojno izobraževalnega procesa :

01304-6030641154, skic 299001


Leto 2017

Zahvala staršem in sodelavcem

Letni delovni program dela Sklada Vrtca Ribnica za leto 2017

 

Leto 2016

Poročilo dela sklada Vrtca Ribnica za leto 2016

Letni delovni program dela Sklada Vrtca Ribnica za leto 2016

 

Leto 2015

Poročilo o delovanju Sklada Vrtca Ribnica v letu 2015

Zahvala staršem in sodelavcem

 

Leto 2014

Poročilo o delovanju Sklada Vrtca Ribnica v letu 2014

 

Leto 2013

Poročilo o delovanju Sklada Vrtca Ribnica v letu 2013

 

 

 

 

 

 

Prosta mesta za otroke

Prosta mesta v našem vrtcu
lahko spremljate na portalu
Ministrstva RS za šolstvo in šport

------------------------------------------

Čakalni seznam 2021/2022

Na čakalnem seznamu 2021/2022 so otroci za katere vlogo smo prejeli do 15.3.2021.