O vrtcu


Vrtec Ribnica s sedežem na Majnikovi 3 v Ribnici, je javni vrtec brez enot.

Vrtec je odprt od 5.30 do 16.30 ure vsak dan razen sobote in nedelje.

 

Zaščitni znak Vrtca Ribnica je del celostne podobe vrtca, ponazarja radoživost otroštva in celostni razvoj, ki ga preko otrokove lastne aktivnosti spodbuja vrtec.

Zavod je ustanovila Občina Ribnica s sklepom o ustanovitvi dne 30.12.1976 in je dne 13.7.1977 vpisan pri Okrožnem gospodarskem sodišču v Ljubljani.

Novo zgrajeni vrtec Ribnica ima tri vhode (vhod uprava, vhod starejši in vhod mlajši). Pred vhodi je parkirišče s parkirnimi mesti in mesti za kratkotrajno parkiranje. Vrtec se deli na upravno gospodarski del in dva dela - U trakta za otroke, ločeno za prvo in drugo starostno obdobje. V I. in II. kraku za drugo starostno obdobje je 10 igralnic, 2 dodatna prostora, ki se lahko uporabljata kot igralnici in dva osrednja prostora ter ostali pripadajoči prostori. V III. in IV. kraku za prvo starostno obdobje je 10 igralnic in 2 dodatna prostora, ki se lahko uporabljata kot igralnici in dva osrednja prostora ter ostali pripadajoči prostori. V vsakem kraku so po 3 enote, v kateri sta dve igralnici s skupno garderobo in skupnimi sanitarnimi prostori. Vsak krak ima 12 teras, ki so podaljški igralnic.
Ograjeno igrišče vrtca je razdeljeno na igrišče za otroke do treh let in za otroke nad tri leta z ustreznimi zunanjimi igrali.

Lokacija je otrokom prijazna, saj omogoča najrazličnejše aktivnosti in sožitje otrok z naravo.

Otrokom sta na razpolago sodobna telovadnica in bazen v Športnem centru Ribnica.

 

 

Prosta mesta za otroke

Prosta mesta v našem vrtcu
lahko spremljate na portalu
Ministrstva RS za šolstvo in šport

------------------------------------------

Čakalni seznam 2021/2022

Na čakalnem seznamu 2021/2022 so otroci za katere vlogo smo prejeli do 15.3.2021.