Za otroke, ki ne obiskujejo vrtca

 

Za otroke, ki niso vključeni v dnevni program vrtca, izvajamo Vrtčeve ustvarjalnice. Program je namenjen otrokom drugega starostnega obdobja. Ob zadostnem številu otrok se izvaja v popoldanskem času enkrat tedensko od oktobra do junija.

 

 

Prosta mesta za otroke

Prosta mesta v našem vrtcu
lahko spremljate na portalu
Ministrstva RS za šolstvo in šport

------------------------------------------

Čakalni seznam 2021/2022

Na čakalnem seznamu 2021/2022 so otroci za katere vlogo smo prejeli do 15.3.2021.