Obogatitvene in nadstandardne dejavnosti

 

Obogatitvene dejavnosti
Obogatitvene dejavnosti so namenjene dopolnjevanju potreb in interesov otrok in staršev ter bogatenju življenja  in dela v vrtcu in oddelku.

PEVSKI ZBOR
V vrtcu je organizirana interesna dejavnost pevski zbor Pobarvanka, v katerega so vključeni otroci stari od 5 do 6 let. Dejavnost poteka od oktobra do junija, enkrat tedensko.
Cilj:
- spodbujati veselje do glasbe,
- razvijati glasbeno občutljivost, glasbene in izvajalske spretnosti.

ČAROBUS
V vrtcu je organizirana interesna dejavnost ČAROBUS ALI PRAVLJIČNA URICA MALO DRUGAČE, v kateri sodelujejo otroci stari od 5 do 6 let. Dejavnost poteka od oktobra do maja.
Cilj:
- širjenje besedišča in bogatenje domišljije,
- komunikacija z lutko,
- spoznavanje novih pravljic,
- domišljijsko ustvarjanje ob pravljicah, zgodbah,
spoznavanje tujega jezika (angleški in nemški jezik).

PRAVLJIČNA URICA V KNJIŽNICI MIKLOVA HIŠA
V obogatitvenem programu sodelujejo otroci stari od 3 do 6 let. Skupine se udeležijo pravljične urice v knjižnici.
Cilji:
- odpiranje vrtca v okolje, povezovanje in sodelovanje z okoljem in starši,
- večja dostopnost kulturnih dobrin in spodbujanje bralne kulture.

NAJMLAJŠI IN NAJSTAREJŠI PRIJATELJUJEMO
Obogatitvena dejavnost omogoča sodelovanje vrtca z Domom starejših občanov Ribnica. Sodelovanje skupin poteka preko celega šolskega leta z različnimi srečanji.
Cilj:
- medgeneracijsko povezovanje najstarejših in najmlajših,
- spoznavanje, da vsi, odrasli in otroci, pripadajo družbi in so pomembni,
- večanje socialne vključenosti in vrednot.

JAZ, TI – MI VSI
Obogatitvena dejavnost se izvaja priložnostno glede na kulturno dogajanje v vrtcu, bivalni enoti in VDC - ju (pust, kulturni abonma, vključevanje v različne delavnice in dogodke v vrtcu). Otroci si ogledajo VDC, Bivalno enoto in sodelovali v različnih dejavnostih.
Cilj:
- večanje socialne vključenosti in vrednot,
- razvijanje sprejemanja različnosti, drugačnosti in krepitev socialne interakcije.

PRAZNOVANJA IN PRIREDITVE
V vrtcu praznujemo: rojstne dneve, letne čase, teden otroka, veseli december, pustovanje, kulturni dan, državne praznike, mednarodne dneve, zaključno srečanje šolskega leta pred odhodom otrok iz vrtca, pomembne dogodke v skupini, kot so zaključki posameznih projektov in drugih dogodkov.
Cilji:
-    spoznavanje praznikov in običajev,
-    s praznovanji in prireditvami razvijamo sodelovanje z drugimi institucijami in lokalno skupnostjo, ohranjamo kulturno dediščino in popestrimo kulturni utrip v vrtcu in kraju.

NATEČAJI IN TEKMOVANJA
V različne natečaje se vključujejo posamezne skupine otrok celo šolsko leto.
Cilji:
- sodelovanje na natečajih in tekmovanjih,
- prepoznavnost vrtca na lokalni in državni ravni.


Nadstandardne dejavnosti
Izvajamo enodnevne nadstandardne dejavnosti v domačem kraju in izven kraja bivanja otrok: ogled različnih galerij, muzejev…, spoznavanje kulturne dediščine, ogled predstav in dežel pravljičnih junakov, obisk živalskega vrta, kmetije,…
Cena nadstandardnih dejavnosti ni zajeta v ekonomsko ceno vrtca.

 

Prosta mesta za otroke

Prosta mesta v našem vrtcu
lahko spremljate na portalu
Ministrstva RS za šolstvo in šport

------------------------------------------

Čakalni seznam 2021/2022

Na čakalnem seznamu 2021/2022 so otroci za katere vlogo smo prejeli do 15.3.2021.