Dnevni program


Osnovni program, ki ga izvajamo v našem vrtcu je DNEVNI PROGRAM.
Obsega vzgojo, varstvo, izobraževanje in prehrano otrok in traja od 6 do 9 ur dnevno v okviru 11-urnega poslovnega časa vrtca.
  
Izvajamo predšolsko vzgojo in izobraževanje za :

  • prvo starostno obdobje (za otroke do 3 let),
  • drugo starostno obdobje (za otroke od 3 let do vstopa v šolo).

Otroci so razporejeni v starostno homogene, heterogene ali kombinirane oddelke.

 

V vseh oddelkih delamo po nacionalnem programu KURIKULUM ZA VRTCE. Cilj kurikula je večje upoštevanje človekovih in otrokovih pravic, upoštevanje različnosti in drugačnosti otrok.

K otroku usmerjeno izobraževanje omogoča njegovo neodvisnost, neposredno izkustvo in vzpodbuja k izboru in prevzemanju odgovornosti za lastno učenje. Otroci se učijo na različne načine in z drugačnim tempom kot ostali. Procesni pristop gradimo na individualizaciji in metodah tako, da zadovoljimo potrebe posameznika. 

 

V oddelkih dnevnega programa vrtca se za otroke s posebnimi potrebami izvaja PRILAGOJEN PROGRAM Z DODATNO STROKOVNO POMOČJO. Pogoji za delo z otroki so opredeljeni v odločbah, izdanih po zaključenih postopkih usmerjanja. Za vsakega otroka je izdelan individualiziran program. Ustvarjamo pogoje za optimalen razvoj otrok s posebnimi potrebami. Prizadevamo si, da je njihova vključenost v življenje vrtca pozitivna izkušnja za vse otroke.

 

V nekaterih oddelkih izvajamo kurikul s pomočjo motodologije KORAK ZA KORAKOM. Na otroka usmerjena metodologija Korak za korakom je zasnovana na osnovni tezi, da se otrok najbolje razvija, če je notranje vpleten v lastno učenje. Osnovni poudarki so: spodbudno učno okolje, izkustveno učenje, socialna pravičnost, individualizacija in sodelovanje z družinami.

 

Prosta mesta za otroke

Prosta mesta v našem vrtcu
lahko spremljate na portalu
Ministrstva RS za šolstvo in šport

------------------------------------------

Čakalni seznam 2021/2022

Na čakalnem seznamu 2021/2022 so otroci za katere vlogo smo prejeli do 15.3.2021.