Kaj ponujamo


Osnovni program, ki ga izvajamo v našem vrtcu je DNEVNI PROGRAM.
Obsega vzgojo, varstvo, izobraževanje in prehrano otrok in traja od 6 do 9 ur dnevno v okviru 11-urnega poslovnega časa vrtca.

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI načrtujejo in izvajajo strokovne delavke vrtca, lahko tudi v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki. Vsak oddelek v skladu z interesi in zmožnostmi pripravi letni načrt dejavnosti. Ponudbo obogatitvenih dejavnosti oblikujemo v skladu z željami otrok in staršev. Potekajo v vrtcu ali zunaj njega.

 

PROJEKTE izvajamo na nivoju vrtca in po posameznih oddelkih. Pri projektnem delu pogosto sodelujejo tudi starši in zunanji sodelavci.

 

VRTČEVE USTVARJALNICE izvajamo za otroke stare od 3 do 6 let, ki ne obiskujejo dnevnega programa vrtca. Izvajamo jih ob zadostnem številu prijavljenih otrok.

 

Prosta mesta za otroke

Prosta mesta v našem vrtcu
lahko spremljate na portalu
Ministrstva RS za šolstvo in šport

------------------------------------------

Čakalni seznam 2021/2022

Na čakalnem seznamu 2021/2022 so otroci za katere vlogo smo prejeli do 15.3.2021.