VRTEC RIBNICA
Obvestilo staršem 6.2.2021

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da je Vlada RS sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (v nadaljevanju: sprememba odloka), s katerim se bodo dne 9. februarja 2021 odprli vsi vrtci v Republiki Sloveniji. Tako bo poleg matične enote Vrtca Ribnica, od tega dne, odprta tudi enota vrtca Dolenja vas.

Z dnem odprtja vseh vrtcev so storitve vrtca za starše plačljive. Za varen prihod in odhod otrok v in iz vrtca z vso odgovornostjo poskrbite starši. V vrtec lahko pripeljete otroka le zdravi starši. Otrok mora biti zdrav. Za starše je obvezna uporaba maske v prostorih vrtca in na zunanjih površinah vrtca. Starši se ne zadržujete v prostorih vrtca in se v zavodu med seboj ne družite.

Vsi se veselimo ponovnega in popolnega odprtja vrtca, vas pa lepo prosimo, da še naprej odgovorno in dosledno upoštevate vsa priporočila NIJZ ter da v vrtec prihajate le zdravi.

 

Andraž Caserman, ravnatelj

 
Dopis združenja za pediatrijo

 

Prejeli smo dopis Združenja za pediatrijo-Sekcije za pediatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvu, ki je namenjen staršem.

Dopis združenja

 
Zmanjšan obseg delovanja Vrtca Ribnica
Petek, 29 Januar 2021 09:39

Na podlagi Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzalnih samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 12/21), Občina Ribnica preklicuje Sklep o določitvi izjem v času zaprtja vrtcev št. 602-1/2020 z dne 23.10.2020.

Vrtci v Jugovzhodni Sloveniji, kamor sodi tudi Vrtec Ribnica, bodo delovali v zmanjšanem obsegu. Zmanjšan obseg zagotavlja nujno varstvo za otroke, kadar je eden od staršev samohranilec, ali sta oba starša zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, slovenski vojski in policiji.

Zaposlitev se ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca.

Preklic Sklepa o določitvi izjem v času zaprtja vrtcev

 

Andraž Caserman, ravnatelj

 

 
Obvestilo staršem 22.1.2021
Petek, 22 Januar 2021 05:18

Delo v prihodnjem tednu bo v našem vrtcu potekalo tako, kot v tem tednu, saj regijska epidemiološka slika še vedno ni ustrezna za popolno odprtje.

Od 25. 1. 2021 do 29. 1. 2021 bomo torej zagotavljali nujno varstvo v skladu s sklepom Občine Ribnica o določitvi izjem v času zaprtja vrtca za otroke, katerih starši morajo v naslednjem tednu delati in varstva ne morejo zagotoviti na drug način.

Prijazno vas pozdravljam,
Andraž Caserman, ravnatelj

 
Razpis za vpis predšolskih otrok v Vrtec Ribnica za šolsko leto 2021/22

Na podlagi Pravilnika o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec Ribnica (Ur.l. RS št. 9/2014) Vrtec Ribnica objavlja javni razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtca za šolsko leto 2021/2022 z dnem 1.9.2021.

V skladu z Zakonom o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05 in spremembe), vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Vpis otrok bo potekal na sedežu Vrtca Ribnica, Majnikova 3, 1310 Ribnica / uprava vrtca, pri svetovalni delavki Bernardi Osojnik.

Izpolnjene obrazce Vloga za vpis otroka v Vrtec Ribnica, ki jih dobite na upravi vrtca ali na spletni strani vrtca www.vrtecribnica.si, v vrtec vrnite osebno ali po pošti najkasneje do ponedeljka, 15. marca 2021.  

Vrtec bo obravnaval vse vloge, ki bodo prispele v roku. V primeru, da bo prijav za sprejem otrok v programe vrtca z dnem 1.9.2021 več kot je prostih mest, bo o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec. Obravnavala bo vse vloge, ki bodo vložene do 15.3.2021 ali oddane na ta dan priporočeno na pošto.
Starši bodo o sprejemu otroka v vrtec pisno obveščeni najpozneje do konca meseca junija 2021.

Pomembno: Staršem, ki so vloge za vpis otroka v Vrtec Ribnica že oddali, le-te ni potrebno ponovno oddajati.

Dodatne informacije dobite osebno ali po telefonu pri svetovalni delavki Bernardi Osojnik na  tel. št. 01/620 93 75 ali na upravi vrtca na tel. št. 01/620 93 71, ali e-poštni naslov: bernarda.osojnik(at)vrtecribnica.si.

 
« ZačetekPrejšnja1234NaslednjaKonec »

Prosta mesta za otroke

Prosta mesta v našem vrtcu
lahko spremljate na portalu
Ministrstva RS za šolstvo in šport

------------------------------------------

Čakalni seznam 2020/2021

Na čakalnem seznamu so otroci za katere vlogo smo prejeli do 16.3.2020.