VRTEC RIBNICA
Obvestilo staršem 22.1.2021
Petek, 22 Januar 2021 05:18

Delo v prihodnjem tednu bo v našem vrtcu potekalo tako, kot v tem tednu, saj regijska epidemiološka slika še vedno ni ustrezna za popolno odprtje.

Od 25. 1. 2021 do 29. 1. 2021 bomo torej zagotavljali nujno varstvo v skladu s sklepom Občine Ribnica o določitvi izjem v času zaprtja vrtca za otroke, katerih starši morajo v naslednjem tednu delati in varstva ne morejo zagotoviti na drug način.

Prijazno vas pozdravljam,
Andraž Caserman, ravnatelj

 
Razpis za vpis predšolskih otrok v Vrtec Ribnica za šolsko leto 2021/22

Na podlagi Pravilnika o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec Ribnica (Ur.l. RS št. 9/2014) Vrtec Ribnica objavlja javni razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtca za šolsko leto 2021/2022 z dnem 1.9.2021.

V skladu z Zakonom o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05 in spremembe), vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Vpis otrok bo potekal na sedežu Vrtca Ribnica, Majnikova 3, 1310 Ribnica / uprava vrtca, pri svetovalni delavki Bernardi Osojnik.

Izpolnjene obrazce Vloga za vpis otroka v Vrtec Ribnica, ki jih dobite na upravi vrtca ali na spletni strani vrtca www.vrtecribnica.si, v vrtec vrnite osebno ali po pošti najkasneje do ponedeljka, 15. marca 2021.  

Vrtec bo obravnaval vse vloge, ki bodo prispele v roku. V primeru, da bo prijav za sprejem otrok v programe vrtca z dnem 1.9.2021 več kot je prostih mest, bo o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec. Obravnavala bo vse vloge, ki bodo vložene do 15.3.2021 ali oddane na ta dan priporočeno na pošto.
Starši bodo o sprejemu otroka v vrtec pisno obveščeni najpozneje do konca meseca junija 2021.

Pomembno: Staršem, ki so vloge za vpis otroka v Vrtec Ribnica že oddali, le-te ni potrebno ponovno oddajati.

Dodatne informacije dobite osebno ali po telefonu pri svetovalni delavki Bernardi Osojnik na  tel. št. 01/620 93 75 ali na upravi vrtca na tel. št. 01/620 93 71, ali e-poštni naslov: bernarda.osojnik(at)vrtecribnica.si.

 
Obvestilo staršem 14.1.2021
Četrtek, 14 Januar 2021 12:12

Vlada Republike Slovenije je zaradi aktualnih epidemioloških podatkov zopet podaljšala ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 do vključno 22. 1. 2021.

Po sklepu Občine Ribnica o določitvi izjem v času zaprtja vrtca, bomo v tednu od 18. 1. 2021 do 22. 1. 2021 v Vrtcu Ribnica izvajali nujno varstvo za otroke katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način.

Po priporočilih NIJZ v vrtec pripeljite le otroke, ki so brez znakov okužbe dihal (nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana temperatura, izguba/sprememba vonja ali okusa…). Prav tako naj v vrtec ne prihajajo otroci, če živijo z osebo, ki ima simptome oz. znake, ki so pripisljivi bolezni COVID-19, ali če živijo z osebo, ki je v izolaciji zaradi bolezni COVID-19.

 

Prijazno vas pozdravljam,
Andraž Caserman, ravnatelj

 
Obvestilo staršem 8.1.2021
Petek, 08 Januar 2021 11:31

Vlada Republike Slovenije je sprejela odločitev o podaljšanju ukrepov za zajezitev in širjenje okužb z novim virusom SARS-CoV-2.

Vrtec Ribnica tudi v tednu od 11.1.2021 do 15.1.2021 izvaja NUJNO VARSTVO v skladu s Sklepom o določitvi izjem v času zaprtja vrtca, št. 602-1/2020.

Hvala za vašo potrpežljivost in razumevanje.

 

Prijazno vas pozdravljam,

Andraž Caserman, ravnatelj

 

 
* * * * *

 
« ZačetekPrejšnja12345NaslednjaKonec »

Prosta mesta za otroke

Prosta mesta v našem vrtcu
lahko spremljate na portalu
Ministrstva RS za šolstvo in šport

------------------------------------------

Čakalni seznam 2021/2022

Na čakalnem seznamu 2021/2022 so otroci za katere vlogo smo prejeli do 15.3.2021.