Eko življenje v vrtcu

Cilji eko življenja v vrtcu nas spodbujajo in usmerjajo: k pozitivnem odnosu do narave in okolja, k zdravemu načinu življenja z gibanjem in izvajanjem športnih aktivnosti, k zdravemu prehranjevanju, k ohranjanju in rabi naravnih virov ter nas ozavešča k zmanjševanju in pravilnem ravnanju z odpadki.

»Živimo in delujemo eko.«


Do šolskega leta 2012/13 smo delovali in bili vključeni v mednarodni projekt Ekošola in delovali v okviru projekta, v tem času je nastala tudi naša eko himna.

 

EKOHIMNA
(poje se po melodiji Marko skače)

 

Eko vrtec, eko vrtec mi smo zdaj postali.

Vre, vre, vre, vre, vre, mi smo zdaj postali.

 

Vse odpadke, vse odpadke bomo s tal pobrali.

Vre, vre, vre, vre, vre in jih ločevali.

 

Z vodo bomo, z vodo bomo vedno varčevali.

Vre, vre, vre, vre, vre, z vodo varčevali.

 

Vedno bomo, vedno bomo eko mi ravnali.

Vre, vre, vre, vre, vre in še vas pozvali.

 

 

Prosta mesta za otroke

Prosta mesta v našem vrtcu
lahko spremljate na portalu
Ministrstva RS za šolstvo in šport

------------------------------------------

Čakalni seznam 2021/2022

Na čakalnem seznamu 2021/2022 so otroci za katere vlogo smo prejeli do 15.3.2021.