Dopis združenja za pediatrijo

 

Prejeli smo dopis Združenja za pediatrijo-Sekcije za pediatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvu, ki je namenjen staršem.

Dopis združenja

 

Prosta mesta za otroke

Prosta mesta v našem vrtcu
lahko spremljate na portalu
Ministrstva RS za šolstvo in šport

------------------------------------------

Čakalni seznam 2021/2022

Na čakalnem seznamu 2021/2022 so otroci za katere vlogo smo prejeli do 15.3.2021.