Dopis združenja za pediatrijo

 

Prejeli smo dopis Združenja za pediatrijo-Sekcije za pediatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvu, ki je namenjen staršem.

Dopis združenja

 

Prosta mesta za otroke

Prosta mesta v našem vrtcu
lahko spremljate na portalu
Ministrstva RS za šolstvo in šport

------------------------------------------

Čakalni seznam 2020/2021

Na čakalnem seznamu so otroci za katere vlogo smo prejeli do 16.3.2020.