* * * * *

Spoštovani starši,

pred nami je začetek novega šolskega leta, ki je za vse nas precej drugačen od preteklih. V Vrtcu Ribnica bomo z izjemnim kolektivom skušali vašim otrokom omogočiti kar se da raznolik in pester nabor ponujenih dejavnosti, preko katerih bodo otroci razvijali lastne spretnosti in izkušnje na vseh kurikularnih področjih. Veliko pozornosti bomo tudi v prihodnje namenili preventivnim ukrepom za preprečevanje širjenja okužb z virusom COVID-19, pri čemer vas naprošamo za dosledno upoštevanje vseh ukrepov, ki veljajo pri nas.

Vašim otrokom in vam želimo miren in prijeten začetek šolskega leta. Naj nas k skupnemu cilju vodi medsebojno zaupanje in odkrita komunikacija.


Vsi cvetovi bodočnosti so v semenu sedanjosti (kitajski pregovor).


Andraž Caserman, ravnatelj s sodelavci

 

 

 

Prosta mesta za otroke

Prosta mesta v našem vrtcu
lahko spremljate na portalu
Ministrstva RS za šolstvo in šport

------------------------------------------

Čakalni seznam 2021/2022

Na čakalnem seznamu 2021/2022 so otroci za katere vlogo smo prejeli do 15.3.2021.