Projekt Trajnostna mobilnost

V letošnjem šolskem letu bomo v posameznih skupinah izvajali projekt Trajnostna mobilnost v vrtcih, katerega namen je spreminjanje potovalnih navad in spodbujanja gibanja otrok ter s tem krepitev njihovega zdravja.


Zakaj v vrtec aktivno – peš, s kolesom, skirojem, avtobusom?

-    Samostojen otrok je ponos vsakega starša.
-    Otroci, ki se gibljejo so bolj uspešni.
-    Pot v šolo je lahko zabavna in sproščujoča.
-    S hojo in kolesarjenjem zmanjšujemo prometnih pritisk v okolici vrtca, izboljšujemo prometno varnost otrok in manj onesnažujemo okolje.
Dejavnosti:
-    izvedba igre Beli zajček
-    izvedba ankete za starše pred in po izvajanju aktivnosti Beli zajček
-    druge aktivnosti v času bivanja otrok v vrtcu

Igra Beli zajček                                           

Cilj: Povečati delež aktivnih prihodov v vrtec za 7 %.
Namen: Otrokom približati trajnostne, aktivne oblike prihoda v vrtec in v popoldanskem času ter doseči spremembe potovalnih navad.
Naloge otrok (s pomočjo staršev in vzgojiteljev):
-    V vrtec prihajati peš, s kolesom, skirojem, avtobusom.
-    Sodelovati pri igri Beli zajček.
Naloge staršev:
-    Izpolnjevanje ankete pred in po izvajanju aktivnosti Beli zajček.
-    Spodbujati otroke k aktivnemu prihodu v vrtec in na popoldanske dejavnosti.
-    Vzgajanje z zgledom, spremljanje v vrtec, opravki na trajnostni način …

 

Prosta mesta za otroke

Prosta mesta v našem vrtcu
lahko spremljate na portalu
Ministrstva RS za šolstvo in šport

------------------------------------------

Čakalni seznam 2020/2021
Na čakalnem seznamu 2020/2021 so otroci za katere vlogo smo prejeli do 16.3.2020.

Čakalni seznam 2021/2022

Na čakalnem seznamu 2021/2022 so otroci za katere vlogo smo prejeli do 15.3.2021.