Projekt Mednarodni dan strpnosti

Mednarodni dan strpnosti - dan za strpnost in prijateljstvo 2019/2020 je nepridobitni projekt za vrtce, osnovne in srednje šole. Ob mednarodnem dnevu strpnosti (16. november) se pogovarjamo in ustvarjamo na temo strpnosti in nestrpnosti. Častni pokrovitelj projekta je varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Tema letošnjega projekta je: PAST UPRAVIČENE NESTRPNOSTI.

Namen projekta je, da skozi uresničevanje ciljev spodbujamo prijateljstvo med otroki, medsebojno spoštovanje, razumevanje, sprejemanje ter posledično tudi sodelovanje med otroki.

 

Cilj projekta:
- uresničevanje otrokovih in človeških pravic v praksi,
- uresničevanje strpnih in medsebojnih odnosov,
- zavedanje pomena strpnih odnosov,
- prepoznavanje pasti upravičene nestrpnosti in posledic, ki jih povzroča,
- graditi družbo, ki je ustvarjalna in pozitivna.

Dejavnosti:
- izvedba delavnice (pogovor o strpnosti, pesmica o prijateljstvu, pravljica Dinozaver Tilko in veliki zob, likovno ustvarjanje na temo strpnosti, razstava izdelkov, krog strpnosti in prijateljstva)
- zaključna prireditev 21.11.2019 (predstavitev posameznih skupin, igra strpnosti in zaupanja, ples na pesem Dinozaver Tilko)

 

Prosta mesta za otroke

Prosta mesta v našem vrtcu
lahko spremljate na portalu
Ministrstva RS za šolstvo in šport

------------------------------------------

Čakalni seznam 2020/2021
Na čakalnem seznamu 2020/2021 so otroci za katere vlogo smo prejeli do 16.3.2020.

Čakalni seznam 2021/2022

Na čakalnem seznamu 2021/2022 so otroci za katere vlogo smo prejeli do 15.3.2021.