VRTEC RIBNICA

SPOŠTOVANI...

Popeljali vas bomo skozi predstavitev vrtca, življenja in dela v njem.
Morda se odločite za nas in se srečamo že jutri.

Darja Šilc
ravnateljica

 
Vabilo Šport in špas

 

Obveščamo vas, da je dogodek ŠPORT ŠPAS zaradi neugodnih

vremenskih razmer prestavljen na TOREK, 4.6.2019.

 

 
Zbiranje starega papirja

 
Enota vrtca Dolenja vas

 

JELENČKI 1-2 leti

V Enoti vrtca Dolenja vas deluje od 18.3.2019 nova skupina otrok starih 1-2 leti.

 

Več ...
 
Razpis za vpis predšolskih otrok v Vrtec Ribnica za šolsko leto 2019/20

 

Na podlagi Pravilnika o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec Ribnica (Ur.l. RS št. 9/2014) Vrtec Ribnica objavlja javni razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtca za šolsko leto 2019/2020 z dnem 1.9.2019.


V skladu z Zakonom o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05, 25/08, 36/10 in 55/17), vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Vpis otrok bo potekal na sedežu Vrtca Ribnica, Majnikova 3, 1310 Ribnica / uprava vrtca, pri svetovalni delavki.

Izpolnjene obrazce Vloga za vpis otroka v Vrtec Ribnica, ki jih dobite na upravi vrtca ali na spletni strani vrtca www.vrtecribnica.si, v vrtec vrnite osebno ali po pošti najkasneje do petka, 15. marca 2019

Vrtec bo obravnaval vse vloge, ki bodo prispele v roku. V primeru, da bo prijav za sprejem otrok v programe vrtca z dnem 1.9.2019 več kot je prostih mest, bo o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec. Obravnavala bo vse vloge, ki bodo vložene do 15.3.2019 ali oddane na ta dan priporočeno na pošto.
Starši bodo o sprejemu otroka v vrtec pisno obveščeni najpozneje do konca meseca junija 2019.

Pomembno: Staršem, ki so vloge za vpis otroka v Vrtec Ribnica že oddali, le-te ni potrebno ponovno oddajati.

Dodatne informacije dobite osebno ali po telefonu pri svetovalni delavki Bernardi Osojnik na  tel. št. 01/620 93 75 ali na upravi vrtca na tel. št. 01/620 93 71.

 

 

Prosta mesta za otroke

Prosta mesta v našem vrtcu
lahko spremljate na portalu
Ministrstva RS za šolstvo in šport

------------------------------------------

Čakalni seznam 2018/2019